جراحی اورولوژی

در اینجا انواع جراحی‌های ارولوژی ارائه شده که توسط بهترین پزشکان و متخصصان انجام می‌شود و هدف آن‌ها درمان انسداد، اختلالات عملکردی، بدخیمی‌ها و بیماری‌های التهابی دستگاه ادراری می‌باشد.