بیمارستان رسول اکرم (ص)


مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از موقوفات مرحوم مهدی باتمانقلیچ و قدمتی بیش از چهل سال، یکی از  بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که با هشتصد و شصت تخت مصوب و هفتصد تخت فعال، سی بخش بستری عادی و ویژه و بیش از شصت درمانگاه تخصصی خدمات مختلف درمانی به بیماران سراسر کشور ارائه می دهد.

حضور اعضای هیات علمی و کادر درمان با تجربه در کنار تجهیزات به روز و جدید باعث شده تا خدمات منحصر به فردی همچون درمان پارکینسون به روش DBS، جراحی چشم، کاشت حلزون شنوایی، پیوند کلیه اطفال، پیوند عضو و دیگر جراحی های پیچیده در حوزه های مغز و اعصاب، ارتوپدی، ENT و قلب ارائه شود.


این مرکز درمانی دارای بخش های مختلف از قبیل بخش قلب، جراحی، مراقبت های ویژه، داخلی، آزمایشگاه، بخش پاراکلینیک و نیز بخش بیماران بین الملل است. بخش بیماران بین الملل با هدف ارائه خدمات سریعتر و با کیفیت بهتر به بیماران خارجی خدمات ویژه ای را خارج از برنامه های معمول ارائه می دهد.

مشاهده سایر بیمارستان ها